Missie en visie


Missie

TaalenT010 streeft naar verbetering van de positie van vrouwen op sociaal, economisch en maatschappelijk terrein. Trefwoorden hierbij zijn: gelijkwaardigheid, persoonlijke én maatschappelijke ontwikkeling van vrouwen en empowerment. Empowerment draait om het (her)ontdekken van jouw eigen kracht, als persoon én als groep. 

TaalenT010 staat voor laagdrempelige begeleiding van migranten met een taal- en participatieachterstand. Door de taalvaardigheid te vergroten, verbeteren de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de deelnemers. TaalenT010 bereikt met haar laagdrempelige en gelijkwaardige aanpak ook de meest geïsoleerde doelgroep, die (nog) niet de weg vindt naar de samenleving. Taal wordt ingezet als instrument om ook andere doelen te bereiken, zoals het bevorderen van de participatie, gezondheid en meedoen in de samenleving!

    

Visie

De uitdaging ligt er in om taal als instrument in te zetten om andere doelen te bereiken die samenhangen met meedoen in de samenleving. De stichting wil het leeraanbod continu aanvullen met vernieuwende en effectieve projecten en daarin waar mogelijk samenwerken met partnerorganisaties.

Stichting TaalenT010 doet dit vanuit empowerment en het oplossingsgericht werken. Empowerment staat voor kracht; het vergroten van zelfvertrouwen en het versterken van het zelfbeeld. Empowerment gaat over macht, de regie hebben over je eigen leven en het realiseren van de eigen ambities.

TaalenT010 versterkt de positie van vrouwen door een verbindende factor te zijn in netwerkvorming en door innovatief en creatief te zijn in projectontwikkeling, advies, training en coaching.

    

Dit is wat TaalenT010 beweegt!