Over ons

De stichting is een initiatief van Nazha Chafia en Meriem Laamairi.

Nazha Chafia

 

Ik ben een ondernemende bruggenbouwer. Taal en empowerment vind ik heel belangrijk voor migrantenvrouwen. Hierdoor worden ze zelfredzaam en ontwikkelen zij zich verder. Ik zet me al jaren in om migrantenvrouwen onafhankelijk te maken. In kleine stapjes worden in hun ogen grote resultaten geboekt.

Mijn passie is mensen begeleiden en coachen bij hun zoektocht naar hun eigen passie, drijfveren, persoonlijke kracht, interesses en mogelijkheden. Mijn kracht is dat ik jaren ervaring heb in dit veld en de taal van de deelnemers spreek, vaak letterlijk maar soms ook figuurlijk. Als rolmodel hoop ik op een betere positie voor vrouwen in het algemeen en voor deze doelgroep in het bijzonder.

We hebben afgelopen jaren binnen Nederland echt wel wat stapjes gezet, maar we zijn er nog lang niet! Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid zijn sleutelwoorden voor succes op elk terrein voor iedereen.

      

Meriem Laamairi 

Ik ben zeer betrokken bij het emancipatieproces van kwetsbare vrouwen. Ik heb altijd interesse gehad in projecten die voor deze specifieke groepen werden aangeboden. Ik zag soms dat de uiteindelijke doelstelling: het emancipatieproces in gang zetten, niet altijd gehaald werd. In mijn mening omdat het te oppervlakkig bleef en er geen maatwerk werd aangeboden. Hierdoor beklijft het niet helemaal.

Vrouwen willen perspectief zien en uitzicht op financiële onafhankelijkheid van de man of overheidsinstanties. Ik ben dan ook sterk van mening dat alleen werk zorgt voor een goed integratieproces en keuzevrijheid van de vrouw.

Onze doelen kunnen niet worden gerealiseerd zonder de inzet van onze vrijwilligers.