TaalKrachtig


Aanleiding

TaalKrachtig is een pilot, ontwikkeld vanuit de organisatie Taalent010, met als doel een emancipatieproces in gang te zetten. Wij willen dat kwetsbare vrouwen verantwoordelijk worden voor hun eigen ontwikkeling en zelfstandig gaan participeren in de maatschappij. Dit doel willen wij bereiken door de kennis van de Nederlandse taal, de zelfstandigheid, de competenties en de vaardigheden van deze  vrouwen te versterken. Om dit te kunnen bereiken hebben wij dit project ontwikkeld, dat verder gaat dan het reguliere aanbod. Wij willen met TaalKrachtig een integrale en resultaatgerichte aanpak bieden. Langdurig volgen van taallessen zal in dit project niet plaatsvinden. De vrouwen maken een vervolgstap, waardoor de zelfredzaamheid en de participatie in de maatschappij zullen toenemen. Wij willen bij de kwetsbare vrouwen de competenties en vaardigheden aanwakkeren die zij al bezitten, maar die door de vrouwen zelf niet zijn onderkend.

Doelstelling

In dit project creëren we een doorlopende leerlijn. Deelname aan ons project TaalKrachtig betekent het doorlopen van vier fases met de daarbij behorende methodes:

fase 1 Taalkrachtig & Sport

fase 2 Taalkrachtig & Empowerment

fase 3 Taalkrachtig & Talent

fase 4 Taalkrachtig Aan de slag!

Wij gaan ervan uit dat iedere vrouw uniek is en unieke talenten bezit. Het  doorlopen van het project is daarom voor iedere vrouw anders. Wel is er een gemeenschappelijk doel, namelijk het werken aan een zelfstandige positie in de maatschappij. Het hoofddoel van Taalent010 en met name van dit project is het emancipatieproces van kwetsbare vrouwen te versterken, zodat zij een nuttige rol in de maatschappij  kunnen vervullen

We richten ons op kwetsbare vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt, al dan niet met een uitkering, die (weer) op zoek zijn naar (vrijwilligers)werk en/of een opleiding. Vrouwen die hun talenten willen ontdekken en een betere positie willen in de maatschappij.

Het traject is ook geschikt voor mannen. Na evaluatie van het project en gebleken succes willen we het beschikbaar stellen aan een grotere doelgroep. 

Resultaat

Met dit project begeleiden we kwetsbare vrouwen tot minimaal fase 3 van het traject. Een deel van de vrouwen heeft aan het einde van het traject vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek. Een klein deel van de deelnemers heeft betaald werk.

Meld je aan!