Taalkrachtig Gezond Ouder

Aanleiding

TaalenT010 signaleert binnen de bestaande taaltrainingen een toenemende behoefte aan meer aanbod van cursussen die de kennis van deelnemers vergroten op het gebied van gezondheid en zorg. Het project Gezond ouder worden ‘op z’n Nederlands’ was in 2016 succesvol. Dit gaf aanleiding om de training ‘Taalkrachtig gezond ouder’ te ontwikkelen, gericht op de behoefte van deelnemers van 50 jaar en ouder.

Naast de taaltrainingen wordt in dit project aandacht besteed aan thema’s als gezondheidszorg, verkleinen van sociaal isolement en medicijngebruik.

De doelgroep bestaat uit oudere, allochtone vrouwen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en zich eenzaam voelen. Deze vrouwen ervaren beperkingen op het gebied van gezondheid. Het betreft vaak vrouwen die economisch afhankelijk zijn, geïsoleerd leven, weinig opleiding hebben genoten, soms zelfs analfabeet zijn en zich niet zelfstandig kunnen redden in de maatschappij. Deze groep vrouwen krijgt te maken met ingrijpende veranderingen in hun leefomgeving en kan niet altijd op mantelzorg rekenen. Door vergrijzing van deze groep wordt het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van gezondheid en zelfredzaamheid nog belangrijker.


Doelstelling

TaalenT010 en Indigo Preventie willen met de training ‘Taalkrachtig gezond ouder’ bij de doelgroep de vaardigheden vergroten en daarmee de algehele gezondheid van deze vrouwen bevorderen, hun kennis van het Nederlandse zorgsysteem vergroten en, indien van toepassing, bij hen de therapietrouw en het juiste medicijngebruik stimuleren.

‘Taalkrachtig gezond ouder’ bestaat uit een taalprogramma, waarin het verwerven van kennis centraal staat. De deelnemende vrouwen werken in deze cursus aan het vergroten van hun taalvaardigheid en hun inzicht in gezondheidsaspecten. Tevens willen wij hun gevoel van welbevinden (Glans) en hun zelfmanagementvaardigheden (Grip) vergroten.

De vrouwen worden gestimuleerd de oefeningen ook in de dagelijkse praktijk te doen. Denk hierbij aan het bellen met de assistent van de huisarts of het doorvragen bij de apotheek. Onderwerpen die in de cursus onder meer aan bod komen zijn: voeding, medicijngebruik en bevolkingsonderzoeken. 

Het lesprogramma wordt in eerste instantie aangeboden in de gebieden Noord en Feijenoord. 


Resultaat

Aan het einde van de cursus is de taalvaardigheid van de deelnemers verbeterd. De deelnemers geven aan meer Grip en Glans te ervaren. Ook is hun vaardigheid op het gebied van gezondheidszorg verbeterd en hebben zij meer kennis en begrip van het Nederlandse zorgsysteem.

Waar mogelijk stijgt de maatschappelijke participatie van de deelnemer. We denken dan aan het doen van vrijwilligerswerk of een vervolgtraining Nederlandse taal.


Meld je aan!