Gezond met Taal en Sport

Aanleiding

Anderhalf miljoen Nederlanders spreken, schrijven, lezen en begrijpen te weinig Nederlands om zich te kunnen redden in de maatschappij. Daarnaast heeft één op de vier Nederlanders (psychische) gezondheidsklachten (gehad). Niet-westerse allochtonen zijn relatief gezien oververtegenwoordigd in beide groepen en kampen bovendien vaak met beide problemen tegelijk. Taalachterstand, ongezonde leefstijl en gezondheidsklachten versterken en beïnvloeden elkaar op een negatieve manier. Eén van de belangrijkste aspecten om beter om te kunnen gaan met gezondheidsklachten én de eigen gezondheid te verbeteren is bewegen en gezond leven: een gezonde leefstijl.

Doelstelling

Stichting Taalent010 heeft daarom het project ‘Gezond met Taal en Sport’ opgezet. Het project kenmerkt zich door een integrale aanpak: er is zowel aandacht voor taal en het zich kunnen redden in de maatschappij als voor gezondheid, voeding en bewegen. ‘Gezond met Taal en Sport’ heeft zo tevens een preventief karakter en richt zich mede op juist het voorkómen van gezondheidsklachten.

We richten ons op de groep moeilijk bereikbare, geïsoleerd levende laaggeletterde migranten(vrouwen) met stress, spannings- en/of somberheidsklachten. Daarnaast zal de gezonde leefstijl ook afstralen op de overige gezinsleden en mogelijk op het eigen sociale netwerk. 

Resultaat

Het resultaat dat behaald wordt, is dat vrouwen zich bewust zijn van hun eigen bijdrage aan hun gezondheid en de gezondheid van hun gezin door sport, gezonde levensstijl en voeding én gebruik te maken van de Nederlands taal. Hun zelfvertrouwen is gegroeid. Ook realiseren zij zich dat zij zelf actief een bijdrage hebben in het voorkomen en/of verhelpen van gezondheidsklachten en/of overgewicht. Door actiever en gezonder in de samenleving te staan kunnen de deelnemers hun zelfstandigheid bevorderen.

Voor het onderdeel sport geldt dat vrouwen weten wat bijdraagt aan een gezonde dan wel ongezonde leefstijl en dat zij hun gewoonten daarop kunnen aanpassen. Vrouwen hebben de energieke werking van sport ervaren en blijven bewegen. Hiermee hopen wij te bereiken dat zij zich minder vaak ziek voelen, niet meer vaak naar de huisarts hoeven en minder medicijnen hoeven te gebruiken.

Vrijwilligers/ambassadeurs worden deskundiger; de vrijwillige taalmaatjes ontwikkelen nieuwe vaardigheden met betrekking tot de preventieve gezondheidszorg en kunnen hiermee nog beter anderen begeleiden. De kennis van de professional wordt deels overgedragen en verspreid onder een grotere groep.

Meld je aan!