Buddyproject 'Samen op Weg'


Aanleiding

Veel migrantenvrouwen vinden de weg niet naar de zorgloketten, omdat ze de taal niet goed spreken of omdat ze niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden. De drempel naar bijvoorbeeld de vraagwijzer is dan hoog. Aan het loket ontstaat vaak onduidelijkheid, omdat de communicatie door taalproblemen stroef verloopt. Hierdoor vindt geen goede doorverwijzing plaats of duurt het lang voordat er hulpverlening op gang komt.

Buddy’s fungeren als maatjes voor deze vrouwen op het gebied van hulpvragen. Dat kunnen bijvoorbeeld vragen zijn op het gebied van financiële problemen of op het gebied van WMO-voorzieningen. Voor complexe vragen kunnen de buddy’s niet ingezet worden, daar is inzet van professionele hulp voor nodig.

Doelstelling

TaalenT010 ontwikkelde het buddyproject ‘Samen op Weg’ om vrouwen die gebruik maken van een buddy te leren hun eigen emancipatieproces te ontwikkelen. Dit kan de eerste aanzet  geven tot zelfstandigheid. Daarnaast kunnen vrouwen die aan andere projecten deelnamen doorstromen naar vrijwillig buddyschap. Deze vrouwen krijgen de mogelijkheid om zich in dit project lerend te ontwikkelen en kunnen het geleerde gelijk in praktijk brengen.

Resultaat

Het project heeft als doel om vrouwen te leren zo lang mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Het project helpt vrouwen hun kennis over de sociale dienstverlening uit te breiden: welke instanties zijn er, wat kan je er halen en vooral, hoe kom je daar? Daarnaast biedt het project vrouwen die zich inzetten als vrijwillige buddy de mogelijkheid hun werkervaring te vergroten.


Meld je aan!