Leren vanuit je kracht


TaalenT010 is een jonge stichting. Een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de verbetering van de maatschappelijke positie van kwetsbare vrouwen. De stichting versterkt de positie van deze vrouwen door taalonderwijs en talentontwikkeling. Vandaar de naam: TaalenT010. De stichting is een initiatief van  Nazha Chafia & Meriem Laamairi.


Zij zetten met hun organisatie een emancipatieproces in gang door de doelgroep toe te rusten met taal, kennis en werkervaring. Waarna de vrouwen op eigen kracht verantwoordelijkheid kunnen nemen en kunnen participeren in de samenleving. Dit is wat TaalenT010 beweegt!